Nieuwe manier van kijken en kiezen

Ik ben Els, een aantal jaren geleden kreeg ik een burn-out. Daar ben ik wat van opgeknapt en ik kan weer gedeeltelijk werken. Toch is mijn energiepeil nog aan de lage kant. Toen ik van een vriendin hoorde over de KernTalentenanalyse bij Klarinde, een methode die je zicht geeft op je energiegevers en energievreters, was ik bijzonder enthousiast om eraan te beginnen.

Na de eerste afspraak met Klarinde duizelde het mij van alle vragen die ik beantwoord heb gekregen. Het eenvoudige overzicht van mijn talenten die ik na de analyse van Klarinde kreeg was fijn. Ik werd me daardoor bewust dat ik leefde vanuit: nuttig of niet nuttig voor de ander. Deze methode geeft me de handvatten om te leven vanuit mijn talent, iets wat mij energie geeft en plezier.

Het mooie ervan is dat ik met andere ogen kijk naar mezelf. Veel minder vanuit: goed/fout. Veel meer vanuit: wat is passend bij wie ik ben. Vervolgens hebben de vervolggesprekken met Klarinde me geholpen om kijkend naar mijn leven te zien hoe ik met mijn energiegevers en energievreters ben omgegaan. Zowel op mijn werk als privé. Op die manier krijg ik inzichten die me nu en in de toekomst helpen om keuzes te maken die bij mij passen en goed zijn voor mij.