Vandaag kwam een 14-jarige jongen bij mij voor de kerntalentenanalyse.

Na de uitvraag over alles wat hij als kind had gedaan en het terugkoppelen welke kerntalenten hij sterk, half en klein heeft, was zijn eerste vraag: “hoe ga ik dat doen, de rest van mijn leven, zoveel sterke kerntalenten, hoe hou ik die allemaal te vriend?”

Dit was een mooie bevestiging dat zijn strategisch inzicht maximaal is want hij was gelijk stappen vooruit aan het denken en met de lange termijn bezig.

Door samen te praten over zijn toekomstplannen en hoe die af te stemmen op zijn kerntalenten hielp ik hem om een perspectief te ontwikkelen op zijn persoonlijke ontwikkeling. Om ook als volwassene later te zijn wie hij werkelijk is.

Het kennen van zijn kerntalenten biedt hem voldoende houvast om vanuit zichzelf naar zijn ontwikkeling te kijken. En ook als hij over een paar jaar de juiste studie zoekt kan hij teruggrijpen naar wat we hebben bereikt door z’n kerntalenten helder te krijgen en daarover door te praten.

Wil jij ook op zoek naar jouw kerntalenten? Deze duurzame investering betaalt zich zeker terug!