Kerntalentenanalyse

  1. (eventueel) intakegesprek
  2. online vragenlijst
  3. analysegesprek 1, kindertijd
  4. analysegesprek 2, kerntalentenprofiel, levensloop, adviesvraag
  5. uitgebreid verslag
  6. nagesprek

950 euro*

*exclusief 21% BTW

De gesprekken kunnen zowel online als face to face plaatsvinden.

Regelmatig worden kerntalentenanalysetrajecten (deels) vergoed door de werkgever. Ga daarover zelf in overleg met je werkgever.  

Als je werkzaam bent in de culturele of creatieve sector is vergoeding uit het werktuig PPO mogelijk.