Wil je graag je interesses ruimte geven en nieuwe dingen blijven leren? Ben je op zoek naar wat precies je talenten zijn en of je nog onontdekte talenten hebt? Wil je ontdekken waar je gelukkig van wordt en waarbij je makkelijk in een flow doorgaat?

Door middel van een KernTalentenanalyse breng ik jouw unieke KernTalenten in kaart. Vervolgens kunnen we samen gaan kijken wat dat betekent voor je leven, in de praktijk. Welke dingen doe je die je energie geven en wat is in feite een ontzettende energielek in jouw leven.

Een sterk KernTalent is iets wat je vanuit jezelf graag doet, wat je energie en plezier geeft om er mee bezig te zijn. Het omvat de combinatie van je aard, je potentieel en je intrinsieke motivatie.

Ieder mens heeft 23 KernTalenten in sterke, halve of kleine mate. De verschillende KernTalenten kunnen elkaar ook versterken of verzwakken waardoor iedereen een uniek profiel heeft. De methode is positief. Je leert je energie/pleziergevers goed kennen.

Hoe het te werk gaat:

  • eerst vul je thuis een vragenlijst in over de dingen die je graag deed als kind (kost maximaal een uurtje);
  • op basis van wat je als kind deed stel ik vragen en stellen we je KernTalenten vast;
  • vervolgens maak ik daar een uitgebreid verslag van;
  • daarna volgen (meestal) 4 verdiepingssessies waarin het maken van, voor jou passende, keuzes in studie, werk en prive aan bod komen.

Het draait bij een KernTalentenanalyse dus om het in kaart brengen van het type werkzaamheden/activiteiten (bijv. heb je de sterke KernTalenten om onderzoeker te worden of ben je meer een doener of past management, verkoop of onderwijzen bij je) en de wijze waarop je ze uit kan voeren (bijv. in teamverband of meer solistisch, in een kader of met meer vrijheid) die je energie geven. Dit geldt zowel voor werk, studie als vrije tijd besteding. Ook je behoefte aan mentale ruimte, beweging en focussen wordt in kaart gebracht.

Deze methode is heel betrouwbaar (wetenschappelijk gevalideerd) en door mensen met een hoge intelligentie niet te manipuleren omdat het gebaseerd is op je kindertijd en die is afgesloten. De uitkomst van jouw KernTalentenanalyse is een investering voor de rest van je leven. Dus elke keer als je op een kruispunt staat bij keuze van werkzaamheden, vrije tijdbesteding, het aangaan van vriendschappen kan je op het verslag terugvallen en checken of je op dat moment doet wat echt bij je past.