Als hoogbegaafde is het een hele kunst om je niet continu te hoeven aanpassen aan je omgeving. Uiteindelijk wil je graag afgestemd zijn met je omgeving, maar daarin tegelijk volledig jezelf kunnen zijn.

Advies en/of coaching voor:

  • ouders en verzorgers die hulpvragen hebben rond de opvoeding en begeleiding van hun hoogbegaafde kind.
  • volwassenen en jongeren die issues ervaren die te maken hebben met hun eigen hoogbegaafdheid.

Advies aan scholen/leerkrachten/IB-ers

Scholen die vragen hebben betreffende versnellingstrajecten, een specifieke leerling of het werken met onderpresterende, faalangstige, hoogbegaafde leerlingen kunnen bij mij terecht voor advies en begeleiding. Ook bied ik scholen teamtraining met als basis de kerntalentenanalyse. Door het leren kennen van elkaars sterktes en zwaktes kun je vol vertrouwen als hecht team gaan samenwerken en elk lid van het team de dingen laten oppakken waar diegene energie van krijgt. Hierdoor is er minder kans op ziekteverzuim, burn-out en beduidend minder verloop en meer plezier in het werken en in het samenwerken.

Individuele begeleiding

Samen met degene die voor coaching bij mij komt stellen we de ‘hulp’vraag scherp. Vervolgens start ik elk traject met een kerntalentenanalyse. Na de kerntalentenanalyse volgen een aantal afspraken waarin we de uitkomsten van de analyse steeds meer matchen met hoe jij je leven zo kunt inrichten dat je energie krijgt van wat je doet in plaats van dat alles je energie kost.

Ben jij of wil jij:

  • de jongere (vanaf 14 jaar): huiswerk leren plannen en maken, doorzetten waar het moeilijk wordt, sociale structuren, eigen keuzes durven maken.
  • de vrouw: onder woorden brengen wat goed voor je is en die dingen ook echt gaan doen, scherp stellen op jezelf, oefenen in creatief en met lef denken en handelen.
  • de jongvolwassen: van denken naar tot actie overgaan, haalbare doelen stellen en die bereiken.
  • de (parttime) thuiszitter: time out en tegelijk bezig zijn. Sport en blijven leren.
  • versnellen: in je eigen tempo doorleren, fysieke leeftijd/hoe oud voel je je?
  • hoogsensitief: leren van de natuur, je grenzen ontdekken en respecteren.
  • advies: samen voorbereiden van gesprekken met instanties of sollicitatiegesprekken.

Neem dan eens contact met mij op zodat we kunnen afstemmen wat ik voor je kan betekenen.

Voor kindercoaching met betrekking tot hoogbegaafdheid kun je terecht bij mijn collega’s

Ineka Sawyer (Flying Fish)

Hannie Kiers (Talentenjuf)

Zij coachen positief, met aandacht voor ontdekking en ontwikkeling van de talenten die kinderen in zich hebben.